ข่าวพยากรณ์ย้อนหลัง
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมกราคม 2561
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกันยายน 2560ท
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนเมษายน 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมีนาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560