50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ
 
 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ และร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื้อหาเพิ่มเติม

ศศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมะพร้าว ณ ตำบลปากแตระและตำบลพังยาง อำเภอระโนด แปลงปาล์มน้ำมัน ณ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ แปลงมะพร้าว ณ บ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ

เนื้อหาเพิ่มเติม

ศศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สนับสนุนแตนเบียนบราคอนพร้อมปล่อย จำนวน 9,000 ตัว ให้กับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เพื่อปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำ ตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

เนื้อหาเพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฏาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกันยายน 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนเมษายน 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมีนาคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนมกราคม 2560
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนธันวาคม 2559
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนตุลาคม 2559
ข่าวเตือนการระบาดย้อนหลัง

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานในเขต สสก.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
 
เมนูลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมเน็ต SSNET
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
 
 
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2560