“กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร”
แนะนำองค์กร
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
แผนการปฎิบัติงานประจำปี
ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ข่าวเตือนการระบาด
ติดต่อ/ประสานงาน
 
 
 
 
 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
ข่าวทั้งหมด

ข่าวเตือนการระบาด

ข่าวเตือนการระบาดประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ข่าวเตือนการระบาดประจำเดือน มิถุนายน 2558
ข่าวเตือนการระบาดประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ข่าวเตือนการระบาดประจำเดือน เมษายน 2558
ข่าวเตือนการระบาดประจำเดือน มีนาคม 2558
ข่าวทั้งหมด

 

 
 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
แตนเบียน
โรคและแมลงศัตรูพืช
การเพาะเลี้ยงหนอนนก
โรคยางพารา
โรคพริก
หอยเชอรี่
เชื้อราบริวเวอร์เรีย
เชื้อราเมตตาไรเซียม
 
 
 

**ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา**
เลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทร./ โทรสาร 0-7455-7940 E-mail:pmc06@doae.go.th