50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2561
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาด ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
ข่าวเตือนการระบาดย้อนหลัง

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานในเขต สสก.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
 
เมนูลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมเน็ต SSNET
E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
 
 
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2561